Instruktioner

Genomgång av ljudanläggning


Denna video går igenom de ljudanläggningar som installerats på gym och är tänkt som en guide för anställda vid gymmen. 

Genomgång av frekvensbyte på mikrofon


Denna video går igenom hur du ändrar eller ställer in frekvens på mickmotagare och är tänkt som en guide för anställda vid gymmen.